Advertentie
Advertentie

Verwilghen wil maximum-aantal gevangenen

(belga) - De minister van Justitie, Marc Verwilghen, bereidt een wetsontwerp voor dat een voor ons land maximumaantal gevangenen oplegt. Volgens Fatik, het tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen van de Liga voor Mensenrechten, wordt in de wandelgangen gewag gemaakt van een quotum van 7.600 personen vanaf 2002. Verwilghen wil de overbevolking in de gevangenissen oplossen. Terwijl er slechts plaats is voor zon 6.500 gevangenen, situeert hun aantal zich al geruime tijd boven de 8.000. Het wetsontwerp heet volgens Fatik wetsontwerp inzake de verscherping van de controle van veroordeelde gedetineerden die de gevangenis verlaten, inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer bij een vrijlating en inzake de optimalisering van het beheer van de penitentiaire capaciteit. Naast een nationaal quotum zou er ook voorzien worden in lokale quota per gevangenis. De uitbreiding van het elektronische toezicht zou een van de voornaamste elementen worden om de penitentiaire inflatie onder controle te krijgen.