Advertentie
Advertentie

Verwilghen wil vergunning voor alle wapens

(tijd) - Minister van Justitie Marc Verwilghen is niet zinnens in te gaan op de roep voor een versoepeling van de wetgeving over het wapenbezit- en gebruik. Hij streeft integendeel naar een verstrenging, waarbij straks ook voor jacht- en sportwapens een vergunning nodig is. Tijdens de vorige legislatuur werd al een vergeefse poging ondernomen om de wapenwet te verstrengen.De controverse over de zaak van de Harelbeekse juwelier Wouter Tyberghien, die vorige week een vluchtende gangster had neergeschoten, leidde ook tot pleidooien voor een versoepeling van de wapenwetgeving. In ons land mag een burger een vuurwapen enkel gebruiken als hij persoonlijk bedreigd wordt, en niet ter verdediging van zijn eigendom. In sommige andere landen, zoals Duitsland en de VS, mag dat laatste wel.