Verzameld werk

Er is ook goed nieuws voor Revianen. Op 14 december wordt de grootmeester van het Nederlandse proza vijfenzeventig jaar. Bij deze feestelijke gelegenheid verschijnt het eerste deel van zijn Verzameld Werk, dat in totaal zes kloeke delen zal omvatten, genaaid gebonden, gedrukt op chloorvrij en duurzaam houtvrij papier en met leeslint. Met de verschijning van twee delen per jaar stelt uitgever L.J. Veen voorop dat de reeks in 2001 voltooid zal zijn.