Advertentie
Advertentie

Verzekeraar UPE-België toont zijn gelaat aan de makelaars

UPE-België wil haar positie binnen de steeds scherpere konkurrentie op de Europese verzekeringsmarkt uitbreiden via "de kracht van de verzekeringsmakelaar'. Volgens Jan Vancoppernolle, eerstaanwezend prokuratiehouder, is de professioneel ingestelde makelaar wel degelijk de spilfiguur in de kommerciële aktiviteit. Het komt er dus op aan die makelaars vanuit UPE een en ander te bieden. Zo wordt er gedacht aan een systeem van extra kommissielonen, maar zeker ook aan computerfaciliteiten, vorming en vakinformatie.