Advertentie
Advertentie

Verzekeraars belevengrootste ramp aller tijden

De terreuraanslagen in de VS vormen het grootste rampdossier aller tijden voor de verzekeringsmaatschappijen. Het instorten van de twee torens van het World Trade Center in New York kost de verzekeringssector wereldwijd zon 55 miljard euro. De verzekeraars, die al een sinds begin 2001 in slechte papieren zaten, moeten door de Amerikaanse gebeurtenissen hun strategie grondig herzien. Met als belangrijkste gevolg een forse stijging van de verzekeringspremies. Na de terreuraanslagen in de VS kondigden de verzekeraars massaal prijsverhogingen voor de verzekeringen aan. De meeste verzekeraars kampen met een te hoge schadelast, die ze met extra inkomsten trachten goed te maken.Omdat verzekeraars zich voor grote risicos opnieuw indekken bij andere verzekeraars, bij herverzekeraars of nog co-verzekeren, leed de ganse verzekeringssector wereldwijd onder de aanslagen in de VS. De minimumschade werd geraamd op 30 miljard dollar (33 miljard euro), het maximum op 58 miljard dollar (65 miljard euro). Een nooit geziene ramp voor de verzekeraars. De orkaan Andrew van 1992, tot 11 september het grootste schadegeval voor de verzeringssector, had slechts 705 miljoen dollar (792 miljoen euro) gekost.Vooral de herverzekeraars en de verzekeringsmarkt Lloyds of London werden door de aanslagen in de VS getroffen. Het Londense Lloyds leed met een schadelast van zon 1,3 miljard Britse pond (2,2 miljard euro) het meest onder de gebeurtenissen. Munich Re, de voornaamste herverzekeraar ter wereld, raamde zijn schade op 2,1 miljard dollar (2,3 miljard euro). De herverzekeraars beslisten na de aanslagen in september meteen dat terrorisme niet meer wordt ingedekt. Talrijke belangrijke evenementen zoals popconcerten werden afgelast, bij gebrek aan verzekering. Andere belangrijke verzekeringen moesten worden heronderhandeld, zoals de luchtvaartverzekeringen. De verzekeraars weigerden nog langer terrorisme- en oorlogsrisicos te dekken, tenzij tegen fors hogere premies. De premies voor luchtvaartverzekeringen zijn ten minste verdubbeld.DuurOok de bedrijfsverzekeringen werden een pak duurder. De herverzekeraars werden na 11 september zeer voorzichtig en aanvaardden niet zomaar de risicos van de grote ondernemingen. Maar de industriële verzekeraars, die door de hevige concurrentiestrijd al langer op droog brood leefden, konden de prijsstijgingen van de herverzekeraars niet aan en zetten massaal cliënten aan de deur. Talrijke ondernemingen kregen in oktober een brief in de bus dat hun verzekering op 1 januari niet meer zou worden hernieuwd.De aanslagen op het WTC troffen nog een rist andere verzekeringstakken: brandverzekeringen voor gebouwen, levensverzekeringen, arbeidsongevallenverzekeringen, algemene ongevallenverzekeringen, verzekeringen tegen werkonderbreking, enzovoort. Een exacte schaderaming van de gebeurtenissen is daarom nog altijd niet mogelijk. Het zal naar verluidt ook nog jaren duren voor de verzekerden worden vergoed. De verzekeraars zaten immers voor 11 september al met flinke solvabiliteitsproblemen. Die zijn door de Amerikaanse gebeurtenissen nog aangescherpt en dat heeft gevolgen voor alle verzekeringen, of het nu om alle winkels van McDonalds of een simpele autoverzekering gaat. Saar SINNAEVE