Advertentie
Advertentie

Verzekeraars geloven in bestaansrecht zwarte lijst

(tijd) - Eén op dertig Belgen die een schadeverzekering hebben afgesloten, staat op het RSR-bestand van Datassur, de zogenaamde zwarte lijst. De Belgische verzekeraars raadplegen dat cliëntenbestand vooraleer ze een nieuwe verzekering afsluiten. Datassur kwam de jongste maanden in opspraak. Test-Aankoop verklaarde zelfs dat de databank onwettig is. De verzekeraars houden echter vast aan de lijst, ook al zijn de gevolgen voor de consument die in het bestand werd opgenomen soms niet gering.