Verzekeraars geven ruim krediet

(tijd) - Alle verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt bedrijvig zijn, hadden eind 1989 voor liefst 56,6 miljard fr. vorderingen uitstaan op verzekeringnemers en tussenpersonen. De totale premieontvangsten bedroegen dat jaar 299 miljard fr. voor de maatschappijen naar Belgisch recht en zowat 29 miljard fr. voor de filialen van buitenlandse groepen wat een totaalbedrag geeft van 328 miljard fr. Een en ander betekent dus dat de maatschappijen voor bijna 18% van hun jaaromzet gratis krediet toekenden aan hun klanten. Dat komt neer op ruim 2 maanden klantenkrediet. De "normale' rentekost, berekend tegen netto 8% beloopt zowat 4,5 miljard fr.