Verzekeraars: hoe groter, hoe meer winst

(tijd) - Hoewel de Belgische verzekeringsmarkt naar buitenuit een erg versnipperde indruk geeft door het grote aantal maatschappijen dat op onze markt aan de slag is, komt de verkoop van verzekeringen steeds meer in handen terecht van een beperkt aantal performante maatschappijen. Deze verzekeraars halen ook het gros van de nettowinst naar zich toe en bewijzen hoe nauw de band tussen omvang en winst is geworden. In 1996 was de nettowinst van de dertien maatschappijen die meer dan 10 miljard frank premieomzet boekten, ruim 28 miljard frank groot en dat is meer dan wat de hele Belgische verzekeringssector in 1995 aan winst binnenhaalde. De dertien toppers behoren allemaal tot een grotere verzekeringsgroep die naast de spilvennootschap(pen) vaak ook nog enkele kleinere verzekeraars omvat. In deze analyse beperkten we ons tot de afzonderlijke maatschappijen en hun niet-geconsolideerde jaarrekening. Van de dertien maatschappijen die in bijgaande tabel zijn opgenomen behoren koploper AG 1824 en vierde gerangschikte ASLK Verzekeringen allebei tot de Fortis Groep terwijl Royale Belge (op de tweede plaats) en Royale Belge 1994 (op de twaalfde plaats) enkel om juridisch-fiscale redenen apart staan maar op de markt als één geheel opereren. Als hiermee rekening wordt gehouden, onttronen zij marktleider AG 1824. De groep telt met UAB en de Verzekeringen van de Post trouwens nog meer maatschappijen. Als ook Axa België, die op de zesde plaats staat tot de 'groep' wordt gerekend (Royale Belge en Axa België zijn sinds november 1996 allebei dochterbedrijven van de Franse fusiegroep Axa-UAP) komt Axa-UAP in ons land met een premieomzet (exclusief herverzekeringsbedrijf) van om en bij de 82 miljard frank dicht in de buurt van Fortis dat met AG 1824, ASLK Verzekeringen en het Belgisch Verhaal op ruim 87 miljard frank uitkomt.. De premieomzetten die in bijgaande tabel zijn opgenomen, hebben trouwens uitsluitend betrekking op de Belgische markt behaald. Enkel voor Winterthur Europe is een zeer beperkt deel van de omzet (zowat 200 miljoen) afkomstig van het Luxemburgse bijkantoor.