Advertentie
Advertentie

Verzekeraars kijken aan tegen miljardenschade

(tijd) - De verzekeringsmaatschappijen hebben nog geen precieze kijk op het totale schadebedrag van de brand bij Idealspun. Het bedrijf is zowat totaal verloren gegaan zodat zowel gebouwen, machines, voorraden en andere apparatuur en meubilair zullen moeten worden vergoed, naast de blusschade. De maandenlange sluiting van dit produktiebedrijf zal wellicht nog de zwaarste schadelasten opleveren zodat de eerste schaderamingen van 1,5 tot 2 miljard frank wel eens tot een heel eind boven de 2 miljard frank zouden kunnen uitstijgen.Het jaar 1997 is nog geen maand oud en de Belgische verzekeraars kijken al tegen omvangrijke schadelasten aan in de afdeling brandverzekering. Ettelijke bedrijven werden in de voorbije weken getroffen door branden. De zeer strenge winterkoude veroorzaakte naast enkele ernstige gasontploffingen, met name in het Waalse Theux waar twee brandweerlui omkwamen, vooral enorme waterschade toen de dooi intrad en buizen barstten. Het voorlopige hoogtepunt van 1997 is echter de brand bij Idealspun in Gullegem. Het bedrijf is verzekerd bij een consortium van industriële verzekeraars, zowel Belgische maatschappijen als dochtermaatschappijen van internationale groepen. De groep bestaat onder meer uit de maatschappij AGF/De Schelde, AG 1824, Allianz, Sun Alliance en Gerling. Leidend verzekeraar is AGF Assubel. Tot voor een paar jaar was dat AG 1824. Als leidend verzekeraar beheert AGF/Assubel de polis, int de premie en onderhoudt de contacten met de andere partners die een deel van het risico onderschreven.