Advertentie
Advertentie

Verzekeraars kregen geen dossiers over Y2K

(tijd) - De Belgische verzekeraars ontvingen nog geen enkele schadeaangifte in verband met problemen met de overgang naar het jaar 2000. Dit stelt Daniel Frala, directeur van het coördinatieplatform Datassur dat 90 procent van de markt vertegenwoordigt. Hij verwacht geen aangiften van materiële schade meer, maar stelt dat aansprakelijkheidsdossiers de komende weken nog binnen kunnen komen.De Belgische verzekeraars richtten eind vorig jaar een coördinatieplatform voor de expertises in verband met het jaar 2000 op. De invoering en het beheer van het project zijn in handen van het economisch samenwerkingsverband Datassur. Het Y2K-platform moet het beheer van de schadedossiers naar aanleiding van de millenniumovergang versnellen en verbeteren. Het is verantwoordelijk voor de aanwijzing van experts, en moet erover waken dat de verschillende verzekeraars voor eenzelfde schadegeval een gelijkaardige schadevergoeding vooropstellen. Dit belet niet dat de verzekeringsmaatschappijen de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid in handen houden.Voor de millenniumovergang waren zon 80 experts in staat van paraatheid gebracht. Datassur stond vanaf maandag 3 januari klaar om schadeaangiften te analyseren, de gegevens te centraliseren en door te geven aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen. Ruim tien dagen na de millenniumovergang zijn de experts nog niet moeten uitrukken.