Advertentie
Advertentie

Verzekeraars kunnen terrorisme niet meer indekken

BRUSSEL (tijd) - De Belgische verzekeraars en herverzekeraars zijn financieel niet sterk genoeg om nog langer terrorisme te verzekeren. Ze stellen daarom voor op Europees niveau een fonds op te richten, dat moet interveniëren bij terreuraanslagen. De verzekeringssector zit sinds de aanslagen van 11 september in een crisis. Premieverhogingen zijn daarom nog altijd aan de orde, ook in België.