'Verzekeraars veroorzaken chaos rond 'Jaar 2000''

(tijd) - 'De verzekeraars van industriële en commerciële risico's van bedrijven overstelpen het bedrijfsleven met brieven en vaak ellenlange vragenlijsten over de aanpak van het probleem van de millenniumwisseling. Als zij niet snel een einde maken aan dit chaotische optreden, en voor een eenvormige regeling zorgen, dreigen bedrijven en verzekeringsmakelaars de dupe te worden.' Volgens de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars (BVVM) zal de huidige verwarring omtrent de verzekering van het 'jaar 2000'-risico tot een echte chaos leiden, tenzij snel wordt ingegrepen. De BVVM, die de 15 grootste verzekeringsmakelaars van het land groepeert, stuurde deze week een boze brief aan de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO). De BVVO publiceerde begin juli weliswaar een modelvragenlijst voor het bedrijfsleven, maar deze vragenlijst wordt door geen enkele Belgische industriële en commerciële verzekeraar gebruikt, klagen de makelaars. Elke maatschappij stuurt daarentegen eigen vragenlijsten naar haar klanten. De langste lijst telt 19 pagina's, de kortste één. Bijzonder ergerlijk is, stelt de BVVM, dat afdelingen van eenzelfde verzekeraar aparte vragenlijsten sturen. Sommige maatschappijen hebben aan hun cliënten ook reeds een bijvoegsel bezorgd dat de waarborgen van bepaalde polissen beperkt. Andere stellen een verkorting van de opzegtermijnen voor. De verzekeringsmakelaars noemen in hun brief aan de BVVO geen namen van in gebreke blijvende maatschappijen en vragen van de BVVO per kerende een antwoord op hun vragen.