Verzekeraars vragen rampenfonds tegen terreuraanslagen

(tijd) - De Amerikaanse verzekeraars vragen dat de Amerikaanse overheid een fonds tegen terreuraanslagen opricht. Het fonds zou als reserve moeten dienen voor toekomstige terroristische aanslagen in de VS. De verzekeraars kunnen terrorisme sinds 11 september niet meer indekken bij de herverzekeraars. Die weigeren nog langer terrorismerisicos te dragen. De verzekeraars vrezen dat ze zelf niet voldoende kapitaalkrachtig zijn om eventuele nieuwe terreuraanslagen te vergoeden.