Advertentie
Advertentie

Verzekeraars vragen voorzorgen te nemen tegen vorst

(tijd) - De Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen (BVVO) maant de verzekerden aan voorzorgen te nemen tegen het winterweer. De laatste strenge winter dateert van vier jaar geleden. Toen ontvingen de Belgische verzekeraars 20.000 schademeldingen en moesten een schadelast van 1,3 miljard frank uitbetalen. Dat bedrag sloeg alleen op de waterschade veroorzaakt door de koudegolf en hield geen rekening met bijvoorbeeld de verkeersongevallen.In België zakt de temperatuur meestal niet onder de -10 graden. Toch volstaat een vriestemperatuur van -5 graden of een langdurige periode van matige vorst om schade te berokkenen aan de waterleidingen, kranen, machines en verwarmingsketels, waarschuwt de BVVO. De vereniging wijst erop dat enkele eenvoudige maatregelen problemen kunnen voorkomen. Zo is het volgens de vereniging niet raadzaam een gebouw onverwarmd achter te laten. De BVVO herhaalt dat de verzekeraars geen schadevergoeding uitbetalen voor gebouwen die bij vriesweer zonder bescherming worden achtergelaten.In het algemeen bieden de verzekeraars een multirisicoverzekering voor woningen aan. Die polissen dekken onder meer waterschade veroorzaakt door vorstweer, maar hun draagwijdte kan variëren volgens het contract.