Verzekeraars wikken gevolgen van eengemaakte verzekeringsmarkt

BRUSSEL (tijd) - De Belgische Vereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO) wikt de gevolgen van de eenheidsmarkt voor verzekeringsprodukten. Volgens gedelegeerd bestuurder Michel Baecker zal vanaf een juli de markt daadwerkelijk eengemaakt worden, maar blijven er nog veel vragen over. De BVVO is vooral beducht voor een genadeloze prijzenkonkurrentie, zeker als die niet gedragen wordt door de kennis van de markt.Op 1 juli treedt de richtlijn van de derde generatie voor de verzekeringssektor in werking. In België zal dat in eerste instantie via een KB gebeuren en dan volgt een ingrijpende wetswijziging die de wet van 1991 moet herschrijven. De eenmaking die de sektor ondergaat gelijkt in sterke mate over de Europese gelijkschakeling voor bankiers.