VERZEKERING - DOSSIERGROEP

Philip Neyt: "De klemtoon wordt in de meeste Westeuropese landen thans verlegd van "social welfare' naar "fiscal' en "occupational welfare'.