Advertentie
Advertentie

VERZEKERING - MARITIEM

Verzekering van maritieme oorlogsrisico'sHet "Waterborne Agreement' beperkt de duur van de verzekering(van onze medewerker) (tijd) - In vorige artikelen werden de verzekerde en de onverzekerde risico's toegelicht. De oorlogsrisico's wijken ook af van de verzekering van het gewone risico daar ze de goederen alleen vlottend verzekeren. Die beperking is vermeld in een lange en ingewikkelde clausule "Duur van de Risico's" (Transit Clause). De teksten van de Belgische en de Engelse voorwaarden stemmen met elkaar overeen, maar in de Belgische versie zijn de onderdelen van de clausule duidelijker gerangschikt. Afwijken van het wettelijk stelsel is maar mogelijk tegen betaling van een bijpremie. Volgens de Engelse voorwaarden kan die bijpremie desnoods niet gearbitreerd worden zoals voorzien in het Belgisch stelsel. "In de verzekering van het oorlogsrisico vangt de verzekering aan naarmate de goederen aan boord van het zeeschip geladen worden. Ze eindigt naarmate de verzekerde goederen uit het zeeschip gelost worden in de uiteindelijke losplaats. Ze houdt in ieder geval op van kracht te zijn na verloop van 15 dagen te rekenen vanaf middernacht (plaatselijke tijd) op de dag van de aankomst van het zeeschip in de uiteindelijke losplaats. De aankomst is een feit wanneer het zeeschip het anker heeft laten vallen of aangemeerd is of op een andere wijze is vastgemaakt aan een ligplaats of op een andere plaats binnen het gebied dat onder de jurisdiktie valt van de havenautoriteiten. In geval dergelijke ligplaats onbeschikbaar is, is de aankomst een feit op het moment dat het zeeschip voor het eerst het anker heeft laten vallen of op een andere wijze vastgemaakt is binnen of in de nabijheid van het gebied van de voorziene losplaats.