Advertentie
Advertentie

Verzekering van natuurrampen in België kan enkel als technische regels worden na

LEUVEN (tijd) - De Belgische verzekeraars zijn best in staat om natuurrampen te verzekeren maar zij rekenen wel op de goede wil van de overheid om nog enkele belangrijke hinderpalen op te ruimen. "Als wij de schade van overstromingen verzekeren, dan moet de overheid er wel voor zorgen dat het rioleringssysteem goed werkt en de dijken van de rivieren voldoende beveiliging bieden'. Dat zei onderdirekteur H. Dierickx van de verzekeringsmaatschappij AG 1824 gisteren tijdens de studiedag van het aktuarieel adviesbedrijf Sure over de verzekering van brand en aanverwante risico's. Een verzekering van natuurrampen is net zomin als de gewone brandverzekering een onderhoudsverzekering die moet opdraaien voor gebrekkig onderhoud. Omdat natuurrampen een lage frekwentie hebben maar ongemeen grote schade kunnen aanrichten, vergen zij een typische katastrofeverzekering. Dit soort verzekering is in de eerste plaats bedoeld om de hoogste schadepieken op te vangen. Tot op bepaalde hoogte moeten de burgers de schade zelf dragen.