Verzekeringen tegen oorlogsrisico's sluiten staking en oproer uit

(van onze medewerker) (tijd) - In de verzekering van koopwaar tegen oorlogsrisico's wordt het risico staking en oproer uitgesloten. Dat onderscheid wordt niet gemaakt voor de verzekering van het casco, zeg maar van het schip als transportmiddel. Dat die scheiding wel wordt gemaakt voor de verzekering van de goederen tegen oorlogsrisico's is te wijten aan de toepassing van het zogenaamde "Waterborn Agreement'.