Advertentie
Advertentie

Verzekeringsbedrijven kiezen voor multikanaaldistributie

(tijd) - De toenemende concurrentie noopt de Europese verzekeraars hun producten via meerdere kanalen aan de man te brengen. Het marktaandeel verwezenlijkt door de eigen werknemers viel aanzienlijk terug en ook de zelfstandige verzekeringsagenten boetten aan belang in. De makelaars konden het verlies beperken. Winnaars van de strijd zijn de bankverzekeringsgroepen en de directe verzekeraars. Dit blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Datamonitor.Begin jaren negentig verkochten de grootste Europese levens- en pensioenverzekeraars hun producten hoofdzakelijk via één distributiekanaal. Makelaars, eigen werknemers en zelfstandige agenten beheersten de markt, naargelang de socio-economische cultuur van het land. Anno 1998 is dit plaatje grondig dooreengeschud, weet het onderzoeksbureau Datamonitor uit een recent onderzoek. Vooral de zucht van consumenten naar steeds goedkopere producten wakkerde de concurrentie aan en leidde tot innovatie. Opvallend is dat de verzekeringsmaatschappijen er nu massaal voor opteren hun producten via verschillende distributiekanalen aan de man te brengen.