'Verzekeringscontroleur maakt boswachters van stropers'

BRUSSEL (tijd) - 'De klachtenbehandeling bij de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) bood geen toegevoegde waarde voor de prudentiële controle op verzekeraars. Dat kwam door de manier waarop ze georganiseerd was. Een nieuwe procedure met investeringen in informatietechnologie en bijkomend personeel moet daar verandering inbrengen. We zoeken ervaren mensen om van stropers boswachters te maken;' Dat zegt Michel Flamée, de ondervoorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) verantwoordelijk voor de prudentiële controle op de verzekeringssector.