Verzekeringsgroepen krijgenstrengere controle opgedrongen

(tijd) - De Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) breidt zijn toezicht op de verzekeringsondernemingen uit. De CDV controleert voortaan niet alleen de verzekeraar op zich, maar krijgt ook toegang tot de financiële situatie van de moedermaatschappij of de dochterondernemingen van die verzekeraar. Daarnaast zal de CDV informatie uitwisselen met de andere toezichtorganen van de verzekeraars in Europa.