Verzekeringsmakelaar moet zich wapenen tegen nieuwe uitdagingen op distributiemarkt

De traditionele tussenpersoon zal zich terdege moeten wapenen tegen de nieuwe uitdagingen op de distributiemarkt voor verzekeringen. De kans dat zijn marktaandeel in standaardverzekeringen verder onder druk komt is reëel. Mits er een aantal aanpassingen op het vlak van o.m het statuut en de wijze van vergoeding worden doorgevoerd kunnen de troeven van de verzekeringsmakelaar op het stuk van klantenbinding en dienstbetoon meer dan nu worden beklemtoond. Dat staat te lezen in het jongste nummer van KB-Weekberichten.