Verzekeringsstrategie stond voorop bij alliantievorming

BRUSSEL (tijd) - De alliantie tussen Amev en AG moet op haar waarde beoordeeld worden en niet op grond van de prijs die beide partners hebben betaald. Hoewel AG en Amev door hun samengaan nu een financiële dienstengroep van formaat vormen, blijven ze verzekeraars. De bancaire en vastgoedaktiviteiten moeten in de eerste plaats bijdragen tot de ontplooiing van Amev-AG als vooraanstaand Europees verzekeraar. Vandaar ook dat ze net als de verzekeringsstrategie op de lange termijn worden gericht.