Verzet tegen inkoop Lendit Gosselies-Turnhout

(tijd) - De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) verzet zich tegen de terugkoop van een gedeelte van de schuldvorderingscertificaten van Lendit Gosselies-Turnhout door NV Lendit tegen een prijs van 6.325 frank. CBF stelt dat de verrichting niet kan doorgaan omdat er geen door haar goedgekeurde prospectus werd verspreid. Bovendien wordt het principe van gelijke behandeling van alle certificaathouders niet gerespecteerd. Genfimo, belast met het algemeen toezicht op de operaties van de vennnootschap, deelde dit mee.