Verzet tegen verplichte belegging in Belgische aandelen

BRUSSEL (tijd) - Voorzitter Willy Lenaerts van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) en de Belgische Vereniging van Pensioenfondsen (BVPF) staan erg terughoudend tegen plannen van minister van Financiën Maystadt om Belgische verzekeraars en pensioenfondsen te verplichten om een minimaal gedeelte van hun reserves te beleggen in Belgische aandelen.