Advertentie
Advertentie

Verzoeningsvoorstel voor bedienden metaal

(belga) - Voorzitter Van Doren van het paritair komitee van de 50.000 bedienden in de metaalverwerkende nijverheid heeft een verzoeningsvoorstel gedaan voor het afsluiten van een KAO over 1993-94. Een eerder voorstel was door de kristelijke bediendenbond LBC verworpen. Over het nieuwe voorstel moeten de bediendenbonden zich binnen de 14 dagen uitspreken. In het voorstel wordt voorzien dat de barema's van de provincies en de subgewesten (behalve Mons-Borinage) opgetrokken worden tot het peil van het barema dat in de provincie Limburg wordt gehanteerd. De koopkracht zou worden verbeterd via een verhoging van de effektieve wedden met 600 frank per maand op 1 januari 1994 en met 600 frank per maand op 1 juni 1994.