Advertentie
Advertentie

VESOC wil rol van GOM's uitbreiden

In het Vlaams Ekonomisch en Sociaal Overlegkomitee (VESOC) werd donderdag tussen de verschillende Vlaamse sociale partners een consensus bereikt over de herziening van de rol en de struktuur van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (GOM's). Bedoeling is een betere samenwerking tot stand te brengen tussen de GOM's en de Sociaal Ekonomische Raad voor Vlaanderen (SERV), de akties van de GOM's beter te integreren in het beleid van de Vlaamse regering en het beheer van de ontwikkelingsmaatschappijen te vereenvoudigen. Verder werd ook overeenstemming bereikt over de rol, de werking en de samenstelling van de subregionale tewerkstellingskomitees (STC's). De STC's zullen als bijkomende taak krijgen het overleg te organizeren tussen werkgevers, werknemers, onderwijs en beroepsopleiding op subregionaal vlak.