Advertentie
Advertentie

Vestigingsattest kan voortaan zonder vele telefoontjes en lange wachtlijst

Sinds 1 januari 1999 moeten startende ondernemers wanneer zij een inschrijving in het handelsregister of ambachtenregister vragen, een attest van voldoende kennis van het bedrijfsbeheer voorleggen. Deze attesten worden uitgereikt door de Kamers voor Ambachten en Neringen (KAN) die ook reeds de vestigingsattesten voor 42 gereglementeerde beroepen en distributieattesten voor de kleinhandel toekennen. Om lange rijen wachtenden en telefoonlawines te vermijden, opende het Overlegcomité van de Kamers een virtueel loket op Internet.Ondernemers of hun accountants kunnen de aanvraagprocedure voortaan vanuit hun kantoor doorlopen en het aanvraagdossier voorbereiden. Op de website krijgt men ook een antwoord op alle vragen. Het aanvraagformulier kan weliswaar op het scherm ingevuld en vervolgens afgedrukt worden, maar het moet wel nog manueel ondertekend en opgestuurd worden naar de bevoegde lokale kamer. Zodra de digitale handtekening wettelijk van kracht is, biedt dit nieuwe mogelijkheden om de aanvraag helemaal digitaal af te werken. Dat zal toch maar in 60 tot 70 procent van de gevallen kunnen, want soms moeten bewijsstukken zoals afschriften van diploma's ingediend worden. Bovendien moet het controlesysteem sluitend zijn, want de Kamers van Ambachten en Neringen worden meer dan ze lief is geconfronteerd met buitenlandse 'diploma's' van twijfelachtig allooi of met pure schriftvervalsing. De Kamers reiken jaarlijks zowat 40.000 vestigings- en distributieattesten uit.