VEV betreurt terugschroeven regeerakkoord

Het Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) betreurt in een mededeling "het terugschroeven' van het regeerakkoord inzake de overdracht van bijkomende bevoegdheden naar gemeenschappen en gewesten. Volgens het VEV was het regeerakkoord van 2 mei 1988 op het vlak van de staatshervorming erg beloftevol maar wordt in het huidige wetsontwerp de kans om de regionalizering vanuit de basis te laten groeien, naar later verschoven.