VEV-Comité bezorgd over kwaliteit Nederlandstalig onderwijs in Brussel

(tijd) - Het VEV-Comité Brussel vraagt de Vlaamse overheid maatregelen te nemen om de kwaliteit van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel te garanderen. Het pleit onder meer voor de invoering van een taaltest voor anderstaligen. Op langere termijn moet het Nederlandstalige onderwijs, vooral het hoger onderwijs, de internationale dimensie van Brussel als troefkaart uitspelen.