VEV en NCMV ontgoocheld over besluit milieucoördinatoren

(tijd) - De Vlaamse werkgevers en zelfstandige ondernemers zijn ontgoocheld over het geringe aantal bedrijven dat wordt vrijgesteld van de verplichting een milieucoördinator aan te stellen. Zij dringen aan op een herziening van de lijst van de gevaarlijke en hinderlijke klasse-1-bedrijven.De Vlaamse regering keurde gisteren het besluit goed dat bepaalt welke gevaarlijke en hinderlijke bedrijven tegen 4 juli een milieucoördinator moeten aanstellen en aan welke voorwaarden die coördinator moet voldoen (Tijd van 23 mei). De verplichting geldt volgens het decreet van 19 april 1995 voor alle 'inrichtingen van klasse 1', maar de Vlaamse regering kan sommige bedrijven vrijstelling verlenen.