VEV: exportbevordering taak van bedrijven en gewesten

BRUSSEL (tijd) - De nationale Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel mag nog enkel de funktie van databank vervullen. Zij moet gegevens verzamelen en doorspelen aan gewesten en bedrijven. De exportbevordering behoort immers uitsluitend tot de bevoegdheid van de gewesten. Dit stelt het VEV in zijn septemberverklaring waarin het verbond duidelijkheid vraagt over de bevoegdheidsverdeling.