VEV-kongres op 11 oktober

BRUSSEL (tijd) - Onder het tema "Vlaanderen in de jaren negentig, een beleid voor morgen' houdt het Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) op 11 oktober te Gent zijn jaarlijks kongres. Een duizendtal Vlaamse bedrijfsleiders en beleidsverantwoordelijken zullen er zich bezinnen over de vraag hoe Vlaanderen er moet uitzien in het nieuwe Europa na 1992. Naar de bewindslui in Vlaanderen en België toe zullen vooral vragen gesteld worden rond het onderwijsbeleid en de hervorming van de vennootschapsbelasting.