VEV-kongres over toekomst van Vlaanderen nà 1992

"Vlaanderen in de jaren negentig' is het tema van het algemeen kongres van het Vlaams Ekonomisch Verbond, dat doorgaat in Gent op 5 oktober e.k.. Vergeleken met vorige kongressen gaat het ditmaal om een meer algemeen kongres, gericht op de toekomst. Na het kongres van verleden jaar waar de Europese eenheidsmarkt centraal stond, wil het VEV thans nadenken over het Vlaanderen nà 1992. Niet enkele strikt ekonomische onderwerpen komen aan bod, maar ook onderwerpen als het milieu, onderwijs, gezondheid, en staatsbestuur. Gelet op het ruime opzet, worden ook personaliteiten van buiten de bedrijfswereld bij de voorbereiding van het kongres betrokken.