VEV maakt brandhout van hervorming vennootschapsbelasting

GENT (tijd) - De geplande hervorming van de vennootschapsbelasting kan en mag géén budgettaire nuloperatie worden. Daarvoor is onze kompetitieve achterstand op fiskaal gebied te groot. Eerst en vooral moet het tarief op 35% gebracht worden en moet de budgettaire ruimte die in de komende jaren zal ontstaan door het aflopen van een aantal fiskale maatregelen maximaal aangewend worden voor een verlaging van de fiskale druk voor de ondernemingen. De Vlaamse bedrijfsleiders willen van geen andere optie horen, zo bleek uit de uiteenzettingen en tussenkomsten in de kommissie fiskaliteit op het VEV- kongres. Van de geplande hervorming van de vennootschapbelasting werd gisteren alvast flink brandhout gemaakt.