VEV pleit voor ontdubbeling van milieuheffingen

BRUSSEL (tijd) - Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) pleit voor een splitsing van het huidig systeem inzake milieuheffingen. Een eerste heffing zou enkel mogen bestaan in een retributiesysteem, waarbij de overheid enkel de gemaakte kosten verhaalt op de gebruikers van de openbare infrastructuur. Een tweede heffing zou dan regulerend zijn. Ze mag uitsluitend bedoeld zijn om de bedrijven aan te sporen nog verder het milieu te zuiveren.Nu hebben de milieuheffingen een beetje van de twee en voldoen ze soms aan geen enkel milieubeginsel meer, zoals het principe de vervuiler betaalt en de aansporing om minder te vervuilen. Al te veel zijn ze verworden tot een puur financieringsinstrument van de Vlaamse overheid en worden de echte milieudoelen voorbij geschoten. Dit zei adviseur Claude Klein van het VEV gisteren bij de voorstelling van de nota van het VEV.