Advertentie
Advertentie

VEV reageert gemengd op beleidsverklaring

(tijd) - VEV-voorzitter Jef Roos noemde zich gisteren tevreden over de voorzichtige budgettaire aanpak van de beleidsverklaring, maar zei dat de regering te hoge verwachtingen heeft gecreëerd. Dat maakt volgens hem met name het komende interprofessionele overleg niet makkelijk. Er komt een verlaging van de belasting op arbeid, maar ze komt te laat. Volgend jaar zullen we alleen iets van de afschaffing van de crisisbelasting voelen. De regering heeft een kans laten liggen. In andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, is er een koppeling gemaakt tussen het belastingdossier en het sociaal overleg. De koopkrachtverhoging kwam er dankzij forse belastingverlagingen, wat maakte dat de loonkosten onder controle konden worden gehouden. Regionale verschillenRoos betreurt dat de beleidsverklaring te weinig rekening houdt met de regionale verschillen en heeft vragen bij de grondwettelijkheid van de overheveling van de gemeente- en provinciewet. Sommige juristen menen dat een grondwetswijziging zich opdringt, en dan zijn we nog niet klaar. Het VEV is tevreden dat een aantal regionale belastingen wordt overgeheveld, maar is misnoegd niets over de vennootschapsbelasting terug te vinden. Bovendien is het niveau van fiscale autonomie bij volledige uitvoering nog ver verwijderd van het niveau van een volwaardige deelstaat. Vlaanderen wordt voor een kwart fiscaal autonoom, in andere federale landen gaat het meestal om de helft. De concurrerende bevoegdheden moeten ook sneller worden weggewerkt. Het mobiliteitsplan valt volgens de Vlaamse werkgevers licht uit. Er moet verder gegaan worden met de liberalisering en er moet intens overleg komen met de gewesten. Ook het feit dat de middelen van het Zilverfonds niet in aandelen kunnen worden belegd, ontgoochelt het VEV.