VEV roeit met kongres in tegen golf van europessimisme

BRUSSEL (tijd) - Op 14 oktober houdt het Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) zijn jaarlijks kongres, onder het tema "Wij en Europa'. Op het kongres wordt de betekenis nagegaan, inzonderheid voor Vlaanderen, van de Europese eenheidsmarkt en het Verdrag van Maastricht. "Met dit kongres willen we ingaan tegen de huidige defaitistische stemming rond de Europese integratie.', aldus afgevaardigd beheerder René De Feyter van het VEV gisteren op een persontmoeting.