VEV-voorzitter Vinck: 'Geen tijd meer voor oeverloze palavers'

BRUSSEL (tijd) - Sterke communautaire taal in de eerste toespraak, maandag, van de nieuwe VEV-voorzitter Karel Vinck. Vlaamse politici en sociale partners moeten ten laatste tegen 1999 een Charter opstellen, waarin ze omschrijven waar Vlaanderen op sociaal-economisch vlak naar toe moet. Het Charter kán de grondslag leggen voor een Belgisch platform. Maar als de Waalse en de federale overheid niet op de uitnodiging ingaan, dan moet Vlaanderen zonder hen verder. 'Wij hebben geen tijd meer voor oeverloze palavers', zei Vinck.De Vlaamse werkgeversorganisatie VEV bekrachtigde maandag formeel de aanstelling als nieuwe voorzitter van Karel Vinck, gedelegeerd bestuurder van Union Minière, de non-ferrogroep van de Generale Maatschappij. Vinck volgt in die functie Johan de Muynck op. Hij wordt aangesteld voor een periode van drie jaar.