VEV vraagt Vlaamse kredieten voor economie tot 80 miljard op te trekken

(tijd) - Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) pleit voor een 'trendbreuk' in het Vlaams begrotingsbeleid. Uit een analyse blijkt dat het gezamenlijk aandeel van economie, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling is gedaald van 54,6 miljard in de begroting voor 1990 naar 52,7 miljard in 1996. Het VEV vraagt deze beleidskredieten tegen 1999 op te trekken tot 80 miljard frank.Een beleidsvisie die de economie wil versterken, moet ook haar weerspiegeling krijgen in de begroting, zo luidt het uitgangspunt van het VEV. De voorbije zes jaar hebben economische materies evenwel terrein verloren in het budgettair werk, zo stelt het VEV vast. Het aandeel van economie, onderzoek en ontwikkeling (O&O) en investeringen in verkeer en infrastructuur is gedaald van meer dan 13,5 procent in de Vlaamse begroting van 1990 naar 10 procent in de begroting 1996.