VEV: "Vrijstelling ecotaks aanpassen'

(belga) - Als de Vlaamse regering geen vrijstelling van ecotaks toekent op bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwdoeleinden waarvoor geen milieuvriendelijk alternatief bestaat, legt ze de Vlaamse industrie een nieuwe miljardenbelasting op. Dat is de overtuiging van de werkgeversorganizatie VEV. Volgens het Vlaams Ekonomisch Verbond mag er enkel een taks worden geheven indien er een milieuvriendelijk alternatief bestaat voor het belaste produkt. Het VEV stelt bovendien vast dat de federale regering treuzelt met de publikatie van de bestrijdingsmiddelen die voor vrijstelling van de heffing in aanmerking komen. De Federatie van de Chemische Nijverheid rekent voor dat de ecotaks haar bedrijven 15 tot 16 miljard frank zal kosten zonder bijsturingen.