VEV wil samen met vakbonden nieuw regeerprogramma schrijven

ANTWERPEN (tijd) - Tegen de volgende parlementsverkiezingen wil het Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) op basis van een brede dialoog met de bedrijfswereld én de vakbonden een programma klaarstomen voor de komende regering. Zo kondigde VEV-voorzitter Johan de Muynck gisteren aan op het jaarlijkse kongres van de Vlaamse werkgeversorganizatie. De voorzitter wilde syndikale kringen bij voorbaat gerust stellen: 'Onze doelstelling is meer welvaart te creëren, niet de verpaupering noch de vorming van een duale maatschappij naar Amerikaans model.' Eerder dit jaar lanceerde het VEV zijn Strategisch Plan voor Vlaanderen, onder de titel 'Op weg naar groei'. In dit grondig voorbereide dokument maakte het VEV een diagnose van de huidige ziekten waaraan niet enkel de Vlaamse of de Belgische, maar ook de meeste Europese ekonomieën lijden. De Vlaamse werkgevers wilden op basis van dit dokument een brede maatschappelijke diskussie op gang brengen omtrent de noodzakelijke beleidsaanpassingen om genezing te brengen en zo onze welvaart veilig te stellen en zelfs te doen groeien.