VEV ziet meer heil in ontwikkeling Oostendse voorhaven

(tijd) - Het Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) staat achter het renovatieplan voor de haven van Oostende voor zover dat plan benutting van de voorhaven prioritair aanpakt. Het blijft gekant tegen uitbouw van de achterhaven, inclusief een nieuwe sluis van 10.000 ton en aanpassing van een deel van het achterliggend kanaal. Op vrijdag 13 november advizeerde de Vlaamse Havenkommissie (VHK) positief over het renovatieplan voor de haven van Oostende. De vijf vertegenwoordigers van de werkgeversorganizatie VEV onthielden zich; de tien andere kommissieleden waren voor. Het VEV staat weliswaar achter een meerjarenplan voor grondige renovatie van de haven. Maar het gaat niet akkoord met de manier waarop dat gebeurt. Het vindt namelijk dat in het voorgelegde projekt de kansen van de voorhaven sterk onderbenut blijven.