VEV: zwakke particuliere consumptie belet herleving

(tijd) - De Vlaamse economie doet het beter dan de Belgische, maar de zwakke particuliere consumptie staat een structurele economische herleving in de weg. Dat zegt het Vlaams Economisch Verbond (VEV) in zijn halfjaarlijkse conjunctuuranalyse. Aan die vaststelling koppelt de Vlaamse werkgeversorganisatie haar 11-juliboodschap: er is nood aan een vernieuwend sociaal-economisch project, in Vlaanderen groeit daar een consensus rond en het institutionele kluwen mag die regionale dynamiek niet afremmen.De VEV-studiedienst verwacht dat de Vlaamse economie dit jaar ten minste 2,5 procent groeit, tegenover 2 procent in 1996. Voor 1996 bedroeg de toename van de totale industriële productie in Vlaanderen 1,3 procent ten opzichte van het jaar voordien. Zonder de bouwsector steeg de industriële activiteit met 2,9 procent. Voor geheel België zijn de respectievelijke cijfers 0,4 en 2,5 procent. In april van dit jaar lag de industriële productie in Vlaanderen 4,1 procent, in België 3,4 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Zonder de bouw bedroeg de stijging 3,4 procent in Vlaanderen en 2,8 in België.