VEZO tegen hogere onroerende voorheffing

(tijd) - Het Verbond voor het Zelfstandig Ondernemen (VEZO), de neutrale belangenorganizatie voor zelfstandigen en KMO's, is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse Regering om de onroerende voorheffing te verdubbelen van 2,5 naar 5 procent. De handelaar zal dit immers ofwel direkt als eigenaar ofwel indirekt als huurder voelen. Het VEZO merkt bovendien op dat deze verdubbeling van de onroerende voorheffing nauwelijks 2 jaar komt na de eerdere verdubbeling. Terwijl de KMO-ondernemer steeds nieuwe lasten worden opgelegd, betaalt de Vlaamse overheid - als werkgever - geen sociale bijdragen op de eindejaarspremie van de ambtenaren. Het VEZO kan zich tot slot akkoord verklaren met de afbouw van de algemene expansiesteun gezien de bezwaren van de EG. De Vlaamse regering mag hiervan geen gebruik maken om te raken aan de investeringshulp aan de KMO.