Advertentie
Advertentie

VFB - AFV

VFB-RUBRIEKNaar "konverteerbare' AFV's? Het Belgisch bedrijfsleven kwam destijds met een ondraaglijk hoge schuldenlast uit de recessie van de jaren '81-'82. Voor de relance werd een beroep gedaan op de belegger. In een dubbele operatie werd tegelijk het koerspeil van de beurs naar een aanvaardbaar niveau opgekrikt, en werd voor de ondernemingen een aantrekkelijke weg geopend om kapitaalsverhogingen door te voeren. U herinnert het zich nog: de "krik'-operatie verliep via de beperkte fiskale aftrekbaarheid van aandelenaankopen mits een vijfjaarse blokkering. Dit van de Fransen gekopieerde De Clercq-luik lokte velen voor het eerst naar de beurs, voor zowat 80% via de "hapklare brokken', onder de vorm van de erkende beleggingsfondsen. Ruwweg mogen we stellen dat ze zo'n 5%- kapitaalinjektie op de Brusselse aandelenmarkt brachten, met het gewenste appreciabele koersherstel tot gevolg.