VFB-kort

VFB-dag van de leden op zaterdag 29 september, in het Alpheusdal, F. Williotstraat 22, Berchem-Antwerpen.Programma: 9 uur: koffie en bezoek aan de stands. 9u.30: welkom door de voorzitter. 9u.40: de wereldeconomie en beurzen tussen boom en crash Fr. van den Spiegel, chief economist Fortis Bank. 10u.30: de toppers van J.-M. Caucheteux, head of research Vermeulen Raemdonck. 11u.10: pauze. 11u.45: de index verslaan met de NAIC-methode. 12u.30: lunch en bezoek aan de stands. 14 uur: ICOS VISION Systems - Jos Verjans, president, CEO & chairman of the board. 14u.40: DSM - Drs. A.W.M. Ausems, directeur Investor Relations. 15u.20: paneldiscussie: Beleggen in de tijd van de pest en de cholera: topadviseurs aan het woord. Moderator: P. DHoore, VRT tv-Journaal, S. Duchâteau, voorzitter directiecomité KBC Asset Management, H. Hendrickx, gedelegeerd bestuurder Dierickx, Leys & Cie, G. Noels, hoofdeconoom Petercam, Prof. R. van der Elst, beheerder VFB. 16u.50: einde.Inschrijving: door storting van 17,35 euro (700 fr.) op rek. 220-0494578-11 van VFB VZW, met vermelding van naam, voornaam en lidnummer, vóór 20 september.Clubs kunnen nog aansluiten door storting van 6,2 euro (250 fr.) voor de club en 2,48 euro (100 fr.) per lid op rek. 403-7065211-95 van VFB VZW. Individuele leden betalen 12,39 euro (500 fr.) per jaar op hetzelfde nummer en studenten tot 25 jaar 4,96 euro (200 fr., kopie studentenkaart opsturen) op rek. 403-7136521-13 van VFB Young Potentials.Inlichtingen: VFB, Pater Nuyenslaan 62, 2970 Schilde. Tel. en fax: 03/35318.67.Deze rubriek valt onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers.