VFB-kort

VFB-Beleggershappening op zaterdag 23 maart in Alpheusdal, Filip Williotstraat 22, 2600 Berchem-AntwerpenProgramma: 9.00: Koffie en bezoek aan de stands. 9.30: Welkom door prof. E. van Broekhoven, voorzitter VFB. 9.40: Plenum: internationaal beleggen in obligaties door dr. Frank Boll, gedelegeerd bestuurder Ecofis, directeur Rorento. 10.20: Cofinimmo - B. Cardon de Lichtbuer, CEO; Brantano - J. Brantegem, voorz. ged. best.; Lotus Bakeries - K. Baron Boone, voorz. ged. best. 10.40: Wereldhave - U. Vennix, gen. manag. Wereldhave Belgium; Creyfs Group - M. Van Hemele, ged. best.; MIKO - Fr. Michielsen, ged. best. 11.00: Atenor Group - S.D. Bens, fin. dir.; Sioen Industries - J.J. Sioen, voorz. ged. best.; Ontex - B. van Malderen, CEO. 11.30: Stabiel inkomen en uw portefeuille - prof. E. van Broekhoven, J. Stremersch, dir. IPFP; analisten over Belgische holdings - K. Dhaluin, vennoot Leo Stevens & Cie, D. van Quathem, analist SG Bank De Maertelaere, moderator: prof. R. van der Elst; De tien van de NAIC - J.M. van Brussel, VFB-NAIC. 12.10: lunch en bezoek aan de stands. 14.00: Plenum: The Wheel of Fortune: how to determine in which European sector to invest? - P. Bilbault, head of research Deutsche Bank Luxembourg (simultaanvertaling). 15.00: Barco - H. Baron Vandamme, ged. best.; Koramic - W. van Riet, best. CFO; Melexis - R. de Winter, CEO. 15.20: CMB - P. de Brabandere, CFO; Trustcapital Partners - Mw. K. Mattelaer, best. CFO; Punch - B. Devos, inv. rel. manager; 15.40: Mobistar; BBM - G. van Acker, ondervoorz. gedel. best., B. Wuyts, dir. Communicatie; Ubizen - S. Bijnens, ged. best. 16.10: Plenum: vier adviseurs in de clinch: analyse: R. van Damme, Beurstips: J. Goossens, Inside: D. Haerens, Kroffinvest: K. van Houte. 17.15: einde.Inschrijving: door overschrijving van 22 euro voor aangesloten clubleden en individuele leden (lidnummer vermelden), 32 euro voor niet-leden, en 14 euro voor studenten (indien geen lid, kopie studentenkaart opsturen) op rek. 320-0827716-85 van VFB. Koffie en broodjesmaaltijd zijn inbegrepen. De ingeschrevenen ontvangen een toegangskaart en een situatieschets.Clubs kunnen nog aansluiten door overschrijving van 7 euro + 8 euro per lid op rek. 403-7065211-95 van VFB (naam van de club vermelden en adressen leden opsturen). Individueel lidmaatschap kost 13 euro, studenten betalen 5 euro (kopie studentenkaart opsturen). Jongeren tot 35 jaar betalen 13 euro op rek. 403-7136521-13 van VFB-Young Potentials. Leden ontvangen de Nieuwsbrief, kunnen deelnemen aan alle VFB-activiteiten, en krijgen kortingen op publicaties.Informatie: VFB, Pater Nuyenslaan 62, 2970 Schilde, tel. en fax: 03/353.18.67.VFB-Trefpunt Antwerpen: op woensdag 6 februari om 19.30 uur: Asset allocation: strategie voor een schokresistente portefeuille, door Johan Maet, financial advisor Trustinvest. Inschrijving: door storting van 4 euro op rekening 142-0649457-67, van VFB-Trefpunt Antwerpen, met vermelding van lidnummer en telefoonnummer. Wie ter plaatse inschrijft, betaalt 5 euro. Inlichtingen: P. Vandeneynden, 03/239.31.26.Deze rubriek valt onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers.