VFB-kort

VFB-Trefpunt Antwerpen: op woensdag 4 september om 19.30 uur: Goud: een AAA-verzekering voor uw vermogen?, door Boris Cukon en Johan van de Craen, beiden Sr. portfolio manager Bank Corluy. Vooraf inschrijven door storting van 4 euro (drink en syllabus inbegrepen) op rek. 142-0649457-67 van VFB-Trefpunt Antwerpen met vermelding van lidnummer en telefoonnummer. Wie niet vooraf inschrijft, betaalt 5 euro ter plaatse. Informatie: P. Vandeneynden 03/239 31 26.